EDURNE FLORISTÁN

PSICÒLOGA i PSICOTERAPEUTA nº col. 15081

"Conegui totes les teories, domini totes les tècniques
Però en tocar una ànima humana sigui tan sols això, una altra ànima humana.  (C. Jung)