TERÀPIA INFANTO-JUVENIL

 

La societat actual porta a infants i adolescents a adaptar-se a un ritme trepidant on l'excessiva estimulació i l'estrès són els protagonistes.

 

L'exigència des de tots els contextos en què es desenvolupen nens i adolescents (escola, família, grup d'amics, etc) tenen gran pes en la construcció de la identitat i determinaran a curt o llarg termini el seu autoconcepte, autoestima, confiança en les pròpies habilitats, i capacitat de planificació i establiment de metes en les seves vides.

 

Els nens i joves són el futur de la nostra comunitat. Donar-los un espai terapèutic vol dir donar-los un espai per a desenvolupar i potenciar les seves habilitats cognoscitives, psicomotores i emocionals.

 

A l'espai terapèutic treballarem tant aspectes cognitius i d'aprenentatge com aspectes emocionals, sempre amb l'objectiu de millorar la simptomatologia que nens i adolescents puguin presentar així com millorar les seves relacions personals amb els contextos en què participa.

 

Des d'una visió sistèmica i amb la col·laboració dels pares donarem l'oportunitat a nens i joves de treballar per a una millor expressió emocional, rendiment escolar, més integració en els contextos que es relacionen sempre respectant les característiques individuals i idiosincràsies de cada infant i jove; i amb l'objectiu que creixi saludable i confia

Principals demandes en nens i adolescnts

 

 • Desenvolupament psicomotor tardà

 • Desenvolupament del llenguatge tardà

 • Dificultats d'atenció i concentració

 • Baixades significatives al rendiment escolar

 • Dificultats per controlar els impulsos

 • Alteracions de la son

 • Alteracions i trastorns alimentaris

 • Episodis de tristesa, plor excessiu.

 • Aïllament, retraïment social

 • Episodis de bulling (agressor o víctima)

 • Episodis d'estrès post traumàtic, maltractaments o abusos

 • Enuresis o encopresi

 • Malalties físiques recurrents sense diagnòstic mèdic

 • Acompanyament en processos mèdics i maneig de malalties agudes o cròniques

 • Acompanyament en processos d'adaptació (separació, divorci, adopció, acollimentcanvi de residència o escola)

 • Acompanyament en processos de dol