ASSESSORAMENT A ESCOLES I SS. SOCIALS

 

Diferenciant-lo de la funció d'altres equips especialitzats, però endinsant-nos en la necessitat que poden tenir mestres, educadors, treballadors socials, i altres professionals de l'àmbit educatiu i social tant per a suportar les exigències del seu dia a dia de treball com per entendre el funcionament de certs nens, adolescents, parelles i famílies.

L'espai d'assessorament a professionals pretén oferir als mestres, educadors, i professionals de l'àmbit social, un respir i una oportunitat per a posar en comú les seves emocions, pensaments i actuacions en relació a les situacions laborals que viuen al seu dia a dia, així com la possibilitat de rebre una mirada externa i opcions d'actuació quan en casos d'especial dificultat els seus recursos es veuen debilitats.

La visió sistèmica i externa ens ajudarà tant a comprendre amb més claredat a les persones amb les que treballem, així com a donar-nos l'oportunitat d'autoobservar-nos com a professionals compartint les dificultats que se'ns presenten, acceptant les emocions que comporten aquestes dificultats i activant les habilitats i fortaleses que tenim com a equip per així marcar-nos objectius i metes a curt i llarg termini.

XERRADES SOBRE EDUCACIÓ

 

Les xerrades s'ofereixen en serveis públics i privats amb l'objectiu d'informar i generar debat entre pares, educadors, i persones que tinguin interès en matèria educativa

Els temes que es tractaran són diversos i sempre amb l'objectiu de que el nen es desenvolupi en un context segur i així prevenir conductes de risc en un futur.

L'establiment de límits com a sistema de protecció, l'educació emocional en el nostre dia a dia, l'educació lliure com a sistema educatiu, les noves tecnologies en el desenvolupament de nens i adolescents, habilitats socials i prevenció del bulling, etc.

Aquestes xerrades s'ofereixen a ajuntaments, centres de salut, centres educatius i serveis socials, amb l'objectiu que hi hagi una major prevenció en el desenvolupament de nens i adolescents i més difusió de temes educatius entre la nostra comunitat.