ASSESSORAMENT A PARES I MARES

 

Diferenciat de la Teràpia Familiar, i amb similituds amb  un procés de coaching parental, pares i mares tindran accés a sessions d'assessorament en matèria d'infància i educació.

Reordenant i endinsant-nos en aquells valors que volem transmetre als nostres fills revisarem els nostres patrons de funcionament per així reorientar aquells aspectes relacionats amb la parentalitat.

Les sessions d'assessorament tractaran temes relacionats amb l'educació emocional, la protecció dels infants i adolescents, la comunicació familiar, l'establiment de normes i límits, la resolució de conflictes, autoestima, habilitats parentals, etc.

L'objectiu d'aquestes sessions serà treballar en base a objectius concrets i específics relatius a la criança dels fills, els quals es puguin trobar en qualsevol etapa del seu desenvolupament des de la primera infància fins a l'postadolescència.

ESCOLA DE PARES I MARES

 

L'escola té com a objectiu oferir un espai als pares on aquests puguin exposar i intercanviar aquells aspectes, inquietuds i dubtes en relació a la criança dels fills.

Destinat a persones amb fills des de la primera infància fins a la post adolescència, l'escola de pares i mares és un servei que s'ofereix a escoles, ajuntaments, serveis socials, etc. amb l'objectiu que parelles o persones que estan desenvolupant la tasca d'educar un nen o adolescent es trobin acompanyats i desenvolupin eines per a tenir més confiança i seguretat en si mateixos i en els valors que volen transmetre als seus fills.

Els temes que es tractaran en les sessions seran variats i sempre relacionats amb matèria educativa, social i d'infància: comunicació familiar, resolució de conflictes, establiment de límits, el joc com a eina educativa, el consens educatiu entre els pares, habilitats socials, educació emocional, etc.

XERRADES SOBRE EDUCACIÓ

 

Les xerrades s'ofereixen a serveis públics i privats amb l'objectiu d'informar i generar debat entre pares, educadors, i persones que tinguin interès en matèria educativa.

Els temes que es tractaran són de diversa índole: l'establiment de límits com a sistema de protecció del menor, l'aparició de l'educació lliure, influència de les noves tecnologies en el desenvolupament de nens i adolescents, l'educació emocional com a procés d'acceptació de les emocions, etc.

Aquestes xerrades s'ofereixen a ajuntaments, centres de salut, centres educatius i de serveis socials, amb l'objectiu que hi hagi una major prevenció i difusió de temes educatius entre la nostra comunitat.